Skip to main content

Lirik Terjemahan Indo

follow us

Pengertian Shigat Mubalaghah (الصيغة المبالغة) Beserta Wazan-Wazannya.

Pengertian Shigat Mubalaghah

صيغة المبالغة هي صيغة بمعنى اسم الفاعل ، تدل على زيادة الوصف في الموصوف

Shighah mubalaghah ialah  sebuah format  yang bermakna isim fa’il , yang mengatakan tambahan/bertambah [kuatnya]  sifat pada maushuf (yang disifati). Contoh:
الله رزّاقٌ
Kata “ رزّاقٌ “ ialah  satu format  mubalaghah. Ia semakna dengan isim fa’il, yakni  “ رازِقٌ “ yang berarti “ dzat pemberi rejeki”. Hanya saja pada sighat mubalaghah “ رزّاقٌ “ sifat pemberi rejeki tersebut meningkat  kuat. Maka kata “ رزّاقٌ “ ditafsirkan  dengan “ sangat/maha pemberi rejeki.

Wazan Sighat Mubalaghah

Sighat mubalaghoh sifatnya sima’iy, dan dia seringkali  terbentuk dari fi’il tsulasy, dan jarang sekali terbentuk dari selain tsulasi. Bentuk sighat mubalghah yang biasa  dipakai yaitu yang berasal dari tsualasi, berikut ini yaitu wazan-wazannya:
o مِفْعال , laksana  kata “ مِطعان ــ مِهذار ــ مِفراج ــ مِعَدام “.
o فـَعَّالـَة , laksana  kata “ علامة ، فهامة “.
o فَعِيل , laksana  kata “ عَلِيم ــ قَدِير ــ سَمِيع ــ خَبِير “.
o فَعُول , laksana  kata “ غَفُور ــ شَكُور ــ حَقُود ــ صَبُور “.
o فـِعـِّيْل , laksana  kata “ صديق ، “ .
o فعِل , laksana  kata “حذِر ــ قلِق ــ يقِظ ــ فهِمَ “.
o مـِفـْعـِيْلٌ , laksana  kata “ مسكين ، معطير “.
o فعَّال , laksana  kata “ منّاع ــ قوَّام ــ صوَّام ــ توَّاق . “
o فـُعُلـَة , laksana  kata “ ضُحَكـَة “.

Di antara contoh-contoh sighat mubalaghah dari selain tsulasy seperti;
o “ زهوق “ berasal dari fi’il “ أزهق “ ,
o “ دراك “ berasal dari fi’il “ أدرك “ ,
o “ سميع “ berasal dari fi’il “ أسمع “.
o “ معطاء “ berasal dari fi’il “ أعطى “ ,

itulah beberapa klarifikasi perihal shigot mubalaghoh, agar sanggup bermanfaat bagi kita dan sanggup menjadi pelengkap ilmu tentunya. Selamat belajar. :)
Agar mudah mengakses Blog Gue di smartphone, klik ikon 3 titikdi browser Chrome kemudian pilih "Tambahkan ke layar utama". Selanjutnya bisa mengakses Blog Gue dari layar utama smartphone dengan klik ikon Blog Gue.

You Might Also Like: